LPS-Breek4U verzorgt op professionele en pedagogisch verantwoorde wijze de tussenschoolse opvang zodat kinderen in een veilige, rustige en gezellige omgeving kunnen overblijven. Om het overblijven voor iedereen prettig te laten verlopen, zijn een aantal regels opgesteld. Wilt u deze regels lezen en doorspreken met uw kind(eren).

Algemeen

 • Bij binnenkomst ga je aan tafel zitten (zie de groepsverdeling hieronder), trommeltje op tafel, tas op de grond.
 • Je gaat voor het eten naar het toilet, niet tijdens!!
 • Als iedereen stil is, wensen we elkaar ‘smakelijk eten’; dan pas gaan we eten en drinken.
 • Je krijgt van de overblijfkracht iets te drinken.
 • Tijdens het eten is het rustig aan tafel. Normaal praten mag, gillen niet.
 • Tijdens het eten blijf je zitten. Je afval gooi je pas weg als je naar buiten gaat.
 • Na het eten mag je je tas naar de klas brengen, daarna ga je gelijk naar buiten.
 • Je mag alleen naar binnen als dat echt moet.
 • Je moet altijd vragen of je naar binnen mag!!!
 • Bij slecht weer speel je binnen en ga je om 12.50 uur naar je klas.
 • Als je speelgoed uit de overblijfkast hebt gebruikt, ruim je dat zelf weer netjes op.

Groepsverdeling

 • Groep 1 en 2 eten in het lokaal van juf Inge en juf Marlies.
 • Groep 3 en 4 eten op maandag in het lokaal van groep 3 en op dinsdag en donderdag in het lokaal van groep 4.
 • Groep 5 en 6 eten in het lokaal van groep 7.
 • Groep 7 eet in het lokaal van groep 8.
 • Groep 8 eet in de gang aan de ronde tafel.

Bij slecht weer spelen de kinderen binnen. Hiervoor zijn spelletjes en knutselmateriaal aangeschaft.

 • Groep 1 en 2 spelen dan in de ruimte waar zij gegeten hebben of in de speelzaal.
 • Groep 3 en 4 spelen in de gang of in hun lokaal.
 • Groep 5, 6, 7 en 8 mogen, onder toezicht van een overblijfkracht, gebruikmaken van de computers in de hal of zij spelen in de ruimte waar ze gegeten hebben.

Als je je niet aan de regels houdt

Als je je niet aan de regels houdt, krijg je van de overblijfkracht een waarschuwing. Gedraag je je vaker niet, dan maakt de tso-coördinator daar een aantekening van. Als je gedrag niet verbetert, neemt de tso-coördinator contact op met je leerkracht en/of je ouders.